Portal, her yerden erişilebilen, veri tabanına dayalı web siteleri ile dinamik bilgi bankalarından bilgi sunulan, tarayıcı tabanlı, söyleşi odaları, forum alanları, kataloglar, canlı haberler, e-posta ve kişiselleşme gibi birçok özelliği etkinliği kapsayan, daha ucuz, hızlı ve güvenli olarak bilgiye ve hizmete erişimi ve entegrasyonu sağlayan web hizmetidir. Portallar, kişilerin tek bir noktadan İnternet üzerinde dağınık ve düzensiz bir biçimde yayınlanan bilgi yığınlarına, bütünleşik bir yapıda, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlayan web siteleridir.
 
Kurum genelindeki bilgiyi kolay bulunabilir ve yararlanılabilir hale getirmek ve bilgi karadeliklerini yok etmek amacıyla son yıllarda kurumsal portal kavramı ön plana çıkmıştır. Bu kavram literatürde, iş portali, kurum bilgi portali, B2E (business to employee, işletmeden çalışana) gibi adlarla da anılmaktadır.
 
Portal'ın Yararları 
 
İlgili bilgiye ulaşım olanağı 
Verim artışı 
Son kullanıcıya zaman tasarrufu sağlama 
Daha iyi ve hızlı karar verebilme 
Çalışanlarla etkili iletişim sağlama 
Daha etkin iş birliği sağlama kullanıcıların varlığından haberdar olmadığı bilgilere erişmeleri 
Rekabet avantajı yaratma, sürdürme Tedarikçiler ve iş ortaklarıyla etkin iletişim 
Bilgi teknolojisi açısından ihmal edilmiş işleri azaltma
 
Portal Geliştirme
Bize Dair
Yaratıcı, sorun çözen, değer yaratan, müşteri odaklı, kullanıcı dostu ve yenilikçi projeleri dengeli bir şekilde tasarlayıp uygulayan, işletmelere ve markalara geleceği öngören vizyonu ile stratejik çözümler üreten, ürettiği çözümlerle yaratmış olduğu değerleri gerçek hedef kitlesine hızlı ve doğru şekilde ulaştır
DEVAM
Bize Sorun
Kafanıza takılan, merak ettiğiniz konuları bize sorun...